Cable Termite

Cable Termite – patenteret metode

 

 

 

 

Der er store besparelse at hente ved at benytte Cable Termite-metoden. Metoden har vi selv udviklet, og den er patenteret i P. K. Jeppsens & Søn A/S’ navn.

Ved at fræse materiale væk i forbindelse med opstart af processen reducerer vi materialeforbruget, og da materialet kan genbruges, reduceres omkostningerne også betragteligt. Metoden bruges primært inden for kabel, og den anvendes også i andre brancher.

cable

termite